DOTACJE UE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa wiertarko-frezarki oraz narzędzi warsztatowych.

W związku z realizacją projektu w ramach„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach projektu pt.: „Uniwersalne hybrydowe urządzenie do produkcji aerozoli”.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następujących elementów:

  1. Wiertarko frezarka x1
  2. Zestaw narzędzi warsztatowych x6

Prosimy o składanie ofert na adres: jpoletek@solmatic.pl

Załączniki: Zapytanie Załącznik 1, Załącznik 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zatrudnienie konsultanta badawczego w stopniu profesora.

W związku z realizacją projektu „Prace badawczo rozwojowe firmy Solmatic Group Sp. Z o.o. Sp.K. Prowadzące do uzyskania potrzebnej wiedzy oraz umiejętności do stworzenia innowacyjnej
stacji myjącej do taśmociągów mającej zastosowanie w branży przetwórstwa spożywczego”
w ramach Programu innowacyjnego Rozwoju na lata 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zatrudnienia pracownika na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu na stanowisku:

  1. Konsultant badawczy

Prosimy o składanie ofert na adres: jpoletek@solmatic.pl

Attachments: Zapytanie, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3