STACJA MYJĄCA DO TAŚMOCIĄGÓW SPOŻYWCZYCH (CIP)

cleaning_in_place_iconStacja myjąca do taśmociągów spożywczych w technologii Cleaning-In-Place (CIP) to owoc prac R&D zrealizowanych przy pomocy środków UE. We współpracy z wiodącymi producentami chemii myjącej dla przemysłu przeanalizowaliśmy obecnie stosowane metody oraz potrzeby, co potwierdziło nasze przekonania o tym, że mycie w zakładach przetwórstwa przemysłowego od lat jest ogromnym wyzwaniem i obszarem, który wymaga podniesienia efektywności. Wykorzystując wiedzę zdobytą przez lata na temat technologii Cleaning in Place stworzyliśmy rozwiązanie bardzo korzystne zarówno dla firm pod kątem finansowym oraz optymalizacyjnym ze względu na automatyzację procesu mycia oraz zredukowanie błędu ludzkiego do minimum, co jest bardzo istotne z punktu widzenia systemu HACCP, a ponadto pozwoli ograniczyć zużycie wody i energii, dzięki czemu w dużo większym stopniu ogranicza szkodliwe efekty działalności przemysłowej dla środowiska. A dzisiaj każdy zakład produkcyjnych poszukuje szybkich i ergonomicznych rozwiązań.

Efektem realizowanego projektu jest automatyczne, bezinwazyjne mycie taśmociągów podczas procesu produkcyjnego dzięki zastosowaniu opcji samooczyszczania, które dodatkowo umożliwia mycie w niskich temperaturach (dzięki zastosowaniu obiegu zamkniętego). Dodatkowymi atutami naszego rozwiązania są monitoring i nadzór nad procesem mycia i czyszczenia: ilość środka dezynfekującego, data mycia, operator myjący, jaki program mycia został zastosowany itp. W branży spożywczej bardzo duże znaczenie mają aspekty higieniczne związane z koniecznością zapewnienia doskonałej czystości maszyn produkcyjnych. Istotne jest utrzymywanie odpowiednich temperatur w zakładach produkcyjnych oraz doskonale- nie własnej linii produkcyjnej (dostosowanie jej do międzynarodowych standardów norm bezpieczeństwa i higieny).

stacja myjąca

 

Stacja myjąca do taśmociągów spożywczych

w technologii (CIP)

Korzyści:

  • Niższe koszty energii
  • Mniejsze zużycie wody oraz chemii
  • Dużo większa efektywność czasowa