DOTACJE UE

Dotacje UE
Dotacje UE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje UE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje UE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup elementów tworzących pneumatykę

W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Projektu pt.:

„Uniwersalne hybrydowe urządzenie do produkcji aerozoli”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów tworzących pneumatykę, w skład których wchodzą niżej wymienione elementy:

  1. Osuszacz ziębniczy z obudową
  2. Zbiornik pionowy
  3. Spust kondensatu
  4. Przyłącza sprężonego powietrza

 

Prosimy o składanie ofert na adres: jpoletek@solmatic.pl

Załączniki: Zapytanie, Załącznik 1, Załącznik 2

Dostawa wiertarko-frezarki oraz narzędzi warsztatowych.

W związku z realizacją projektu w ramach„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach projektu pt.: „Uniwersalne hybrydowe urządzenie do produkcji aerozoli”.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następujących elementów:

  1. Wiertarko frezarka x1
  2. Zestaw narzędzi warsztatowych x6

Prosimy o składanie ofert na adres: jpoletek@solmatic.pl

Załączniki: Zapytanie Załącznik 1, Załącznik 2

Dotacje UE
Dotacje UE
Dotacje UE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zatrudnienie konsultanta badawczego w stopniu profesora.

W związku z realizacją projektu „Prace badawczo rozwojowe firmy Solmatic Group Sp. Z o.o. Sp.K. Prowadzące do uzyskania potrzebnej wiedzy oraz umiejętności do stworzenia innowacyjnej
stacji myjącej do taśmociągów mającej zastosowanie w branży przetwórstwa spożywczego”
w ramach Programu innowacyjnego Rozwoju na lata 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zatrudnienia pracownika na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu na stanowisku:

  1. Konsultant badawczy

Prosimy o składanie ofert na adres: jpoletek@solmatic.pl

Attachments: Zapytanie, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3

Zakup zbiornika izolowanego 500l

W związku z realizacją projektu „Prace badawczo rozwojowe firmy Solmatic Group Sp. Z o.o. Sp.K. Prowadzące do uzyskania potrzebnej wiedzy oraz umiejętności do stworzenia innowacyjnej
stacji myjącej do taśmociągów mającej zastosowanie w branży przetwórstwa spożywczego”
w ramach Programu innowacyjnego Rozwoju na lata 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw. W związku z planowanymi zakupami, prosimy o przedstawienie ofert na:

  1. Zbiornik izolowany 500 l wg rysunku z załącznika UNI-2018-10-01

Prosimy o składanie ofert na adres: jpoletek@solmatic.pl lub molszowka@solmatic.pl

Attachments: Zapytanie, Załącznik 1

Zakup przepływomierzy oraz sygnalizatora ciśnienia względnego

W związku z realizacją projektu „Prace badawczo rozwojowe firmy Solmatic Group Sp. Z o.o. Sp.K. Prowadzące do uzyskania potrzebnej wiedzy oraz umiejętności do stworzenia innowacyjnej
stacji myjącej do taśmociągów mającej zastosowanie w branży przetwórstwa spożywczego”
w ramach Programu innowacyjnego Rozwoju na lata 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw. W związku z planowanymi zakupami, prosimy o przedstawienie ofert na:

1) Przepływomierz elektromagnetyczny DN 40 – 1 szt.
2) Przepływomierz elektromagnetyczny DN 50 – 1 szt.
3) Sygnalizator ciśnienia względnego i absolutnego cieczy, pary, gazów z czujnikiem i spawaną membraną metalową (316l) – 3 szt.

Prosimy o składanie ofert na adres: jpoletek@solmatic.pl lub  molszówka@solmatic.pl

Załączniki: Zapytanie

Zakup trójników, redukcji, kolanek...

W związku z realizacją projektu „Prace badawczo rozwojowe firmy Solmatic Group Sp. Z o.o. Sp.K. Prowadzące do uzyskania potrzebnej wiedzy oraz umiejętności do stworzenia innowacyjnej
stacji myjącej do taśmociągów mającej zastosowanie w branży przetwórstwa spożywczego”
w ramach Programu innowacyjnego Rozwoju na lata 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw. W związku z planowanymi zakupami, prosimy o przedstawienie ofert na:

  1. Trójników, redukcji, kolanek, uszczelnień oraz nakrętek zgodnie z zapytaniem ofertowym

Prosimy o składanie ofert na adres: jpoletek@solmatic.pl lub molszowka@solmatic.pl

Załączniki: Zapytanie