AEROZOLE

Solmatic jest producentem w pełni automatycznych linii do napełniania aerozoli. Przeważnie składają się z róznych modułów, które dobierane są w zalezności od potrzeb kilenta. Dla tradycyjnych aerozoli zazwyczaj składają się ze: stołu podawczego, systemu transporterów, rotacyjnego lub liniowego modułu napełniającego, modułu umieszczania zaworka wraz z sorterem, zaciskarki, gazownicy, wagi, wanny testującej szczelność, modulu zakładającego dozownik i czapę oraz stołu odbiorczego. Linie do produkcji aerozoli takich jak piany poliuretanowe dodatkowo zawierają wytrząsarki i shakery. Solmatic jest również producentem gas-houseów dla bezpiecznego gazowania LPG.

Linie Solmatic pracują w wielu różnych branżach, między innymi: farmaceutycznej, przetwórstwa i produckji żywności, kosmetycznej, weterynaryjnej, chiemicznej i aerozoli technicznych, środków czystości, środków pielęgnacji samochodów, farb i lakierów, repellentów, pian poliuretanowych i gazu LPG.

Jedną z kluczowych cech linii do napełniania aerozoli jest jej wydajności produkcyjna. Klienci często oczekują jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o wydajność linii, jednak wydajność linii w duzym stopniu zależy od parametrów fizyczno-chemicznych produktu. Innymi słowy: im większa pojemność, tym więcej czasu potrzeba na napełnienie. Produkty na bazie alkoholu napełniają się dużo szybciej niż te na bazie oleju.

Solmatic buduje dostarcza również maszyny dla przemysłu faramceutycznego wykorzystujące technologię Bag-On-Valve oraz zawory inhalatorów (MDI).

Aerozole

Oferowane maszyny:

  • Linie automatyczne o wydajności do 120 puszek/minutę
  • Maszyny półautomatyczne o wydajności 20 puszek/minutę
  • Urządzenia laboratoryjne