MASZYNY DO PERFUM

Solmatic produkuje maszyny do napełniania perfum. Sa to zarówno półautomatyczne maszyny, w pełni automatyczne linie jak i kombinacja tych dwóch opcji. Film poniżej pokazuje maszynę automatyczną, która wymaga operatora i może wyprodukować nieco ponad 20 produktów na minutę. Posiada wymienne koła tak by pasowały do pjemników o różnych wymiarach jak również głowicę zaciskającą zdolną do pracy z zaworkami o różnej średnicy. Napełnainie odbywa się dzięki trzem głowicom volumenowym oraz jedną głowicą wyrównującą.

Maszyny do perfum

Oferowane maszyny:

  • Linie automatyczne o wydajności do 60 pojemników/minutę
  • Maszyny półautomatyczne o wydajności 20 ppojemników/minutę